חלה - לחם בארי

חלה ממאפיית בארי

חלה לשבת ממאפיית בארי שבירושלים

16